Enillwyr Noson Dalent

Cymerwch gip ar bob un o’r enillwyr o’n Noson Dalent Hydref flynyddol, er 2015.

Gwobr gynyddol seren Michael Hammond

Yn Noson Dalent 2016, cyflwynwyd gwobr newydd:

Gwobr gynyddol seren Michael Hammond

Rhoddir y wobr i’r person sy’n rhoi perfformiad i ffwrdd, a fydd yn eu harwain at seren yn y dyfodol. Noddwyd y wobr gan Sharon Hammond, ers ei chyflwyno yn 2016, er cof cariadus am ei diweddar ŵr, Michael. Mae colled fawr ar ôl i Michael, ac rydym yn falch o’i anrhydeddu bob blwyddyn yn y ffordd fach hon, fel atgoffa pawb o’r hyn a wnaeth yn The Albert Hall.

error: Content is protected !!