Ah Perfformiwr

Mae’r ‘Ah Perfformiwr’ yn grŵp o ffrindiau, a ‘nutters!’ hunangyhoeddedig! sy’n perfformio gyda’i gilydd i godi arian hanfodol i Neuadd Albert!

‘All Together Now!’ – Tachwedd 2021

‘Here We Go Again!’ – Mai 2022

Llandrindod Carnival – Gorffennaf 2022

Gwahoddwyd yr ‘Ah Perfformiwr’ i berfformio yng Ngharnifal Llandrindod, ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf 2022.

error: Content is protected !!