EiOleuoMewnCoch / RydymYnGwneudDigwyddiadau

Yn 2020, cymerodd yr Neuadd Albert ran yn #EiOleuoMewnCoch ar 6 Gorffennaf, a #RydymYnGwneudDigwyddiadau ar 11eg Awst, a 30ain Medi fel rhan o ymgyrch genedlaethol, a unwyd â miloedd o leoliadau, a chwmnïau cynhyrchu ledled y byd. Mae’r ymgyrchoedd hyn yn arbennig o daflu goleuni ar weithwyr cefn llwyfan, a lleoliadau, a gafodd eu heffeithio’n ddifrifol gan y pandemig.

Roedd Neuadd Albert, fel cymaint o theatrau, lleoliadau ac offer, yn eistedd yn wag ac heb ei defnyddio. Roedd y goleuadau i ffwrdd, roedd y gerddoriaeth wedi dod i ben, a’r seddi’n casglu llwch, a nes i ni gael arweiniad clir gan y llywodraeth ar fap ffordd ailagor, dyna sut yr arhosodd.

Gweld yr erthygl a ysgrifennwyd gan y County Times.

Ym mis Mawrth 2021, cefnogodd yr Neuadd Albert ymgyrch ‘EiOleuoMewnCoch pedwar’, rhwng 15 a 19 Mawrth. Roedd y neges yn un o obaith, a chefnogaeth i’r diwydiant celfyddydau, digwyddiadau a theatr, i gofio blwyddyn gyfan ers cau theatrau, a lleoliadau celfyddydau.

Trwy gydol y 5 diwrnod, gwnaethom rannu ein gobeithion, a negeseuon o gefnogaeth i’n diwydiant, gyda’r gobaith o ddiwedd mwy disglair i’r flwyddyn. Fe wnaethon ni hefyd gynnau’r cyntedd mewn coch, bob nos, i sefyll mewn undod â holl aelodau eraill ein diwydiant.

Mae Neuadd Albert yn falch o fod wedi cefnogi pob un, a phob ymgyrch RydymYnGwneudDigwyddiadau / EiOleuoMewnCoch, ac wedi sefyll mewn undod â chymaint o aelodau eraill o’n diwydiant. Rydym yn hynod ddiolchgar am y gydnabyddiaeth genedlaethol a gawsom o gymryd rhan, a gobeithio ein bod wedi gwneud gwahaniaeth. Rhaid inni ddiolch i EiOleuoMewnCoch am ein cynnwys yn y fideo myfyrio, y gellir ei weld ar eu tudalen facebook.

Diolch i BRGW Enterprises am fenthyg offer yn rhad ac am ddim, er mwyn galluogi’r goleuo i ddigwydd.

Edrychwch ar waith rhagorol RydymYnGwneudDigwyddiadau, a EiOleuoMewnCoch, ar eu gwefannau.

Diwrnod Cenedlaethol Myfyrio

23ain Mawrth 2021

Ddydd Mawrth 23ain Mawrth, bydd Neuadd Albert yn ymuno â’r Diwrnod Myfyrio Cenedlaethol cyntaf trwy oleuo ein hadeilad yn felyn. Roedd hyn er mwyn cofio’r rhai sydd wedi colli eu bywydau yn ystod pandemig Coronavirus (COVID-19), ac i gefnogi pawb yr effeithiwyd arnynt yn ystod yr amser hwn.

error: Content is protected !!